VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Zes videofilmpjes als “getuigenissen” over het VISES-experimenteerproces

Binnen het VISES-project komen 21 partners uit Frankrijk en België samen om te belichten wat sociale en solidaire ondernemingen kunnen betekenen voor het dynamisme van hun geografisch gebied en het welzijn van de bevolking. Het project heeft als doel, de sociale impact van bedrijven uit de sociale en solidaire economie te valoriseren.

Wij hebben zes videofilmpjes gemaakt, waarin enkele resultaten an de evaluatie van de sociale impact door de bedrijven worden voorgesteld.

 

In de6 videofilmpjes komen de volgende thema’s aan bod :

1°) Vier onverwachte verhalen over sociale impact :

 

2°) Zich bewust worden van zijn sociale impact

 

3°) De strategie herbepalen

 

4°) De stakeholders betrekken

 

5°) Het bestuur herbeschouwen

 

6°) Een grensoverschrijdend actieonderzoek

 

Door haar sociale impact formeel te evalueren kan een onderneming een pauze inlassen, zich vragen stellen, haar actie bijstellen en vooruitgaan.

Het proces is verrijkend voor het bedrijf zelf en voor zijn takeholders.

 

 

Veel kijkplezier !

 

 

Het VISES-team

Ontwikkelen

Onderzoekers, vertegenwoordigers van SSE federaties en sociale ondernemingen werken samen om, binnen enkele maanden, een stappenplan te ontwikkelen om de maatschappelijke impact in kaart te brengen, te analyseren, te meten et te valoriseren.

Vertrekkende uit een analyse van bestaande initiatieven en vanuit een synthese van verschillende theorieën, zullen de partners samen een eerste stappenplan uitwerken.

Testen

Deze methodiek zal daarna, gedurende 2 jaren, binnen sociale ondernemingen getest worden. Tijdens het proces, zullen vergaderingen met de partners en bedrijven bijdragen tot de verfijning van de methodiek.

Verspreiden

Na dit experiment zullen de partners een korte vorming en begeleiding aanbieden aan andere bedrijven om de methodiek te verspreiden.

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1