VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

2de Thematische schrift van het project

Onze 2de thematische schrift heeft als thema : “De maatschappelijke impact van sociaal ondernemerschap evalueren : de nood aan een coconstructie”.

We delen u graag mee dat het 2de thematische schrift van het Vises-project verschenen is. Ons 1ste thematische schrift verscheen in februari 2017 en had als onderwerp : “Observatie van de sociale en solidaire economie, op naar nieuwe uitdagingen”. Dit nieuwe schrift heeft als thema : “De maatschappelijke impact van sociaal ondernemerschap evalueren : de nood aan een coconstructie”.

In 2016 hebben de partners van het Vises-project een omvangrijk onderzoek en analysewerk verricht over wat er reeds bestaat op het vlak van de evaluatie van de maatschappelijke impact, zowel op theoretisch als praktisch vlak. Met dit werk als basis, hebben de partners een eerste voorstel voor een evaluatie- en valorisatie-instrument voor de maatschappelijke impact gedaan. Dit instrument wordt op dit ogenblijk getest in 69 pilootbedrijven, via een proces van “onderzoek-actie”.

In dit thematische schrift vindt u een synthese van die research over wat er bestaat op het vlak van de maatschappelijke impact, alsook argumenten die door de Vises-partners aangehaald worden bij de vragen “waarom” en “hoe” de maatschappelijke impact valoriseren. U vindt aan het einde van dit schrift tot slot het pleidooi dat de valorisatie van de maatschappelijke impact van bedrijven uit de sociale en solidaire economie ondersteunt.

 

We wensen u veel leesplezier met ons 2dethematische schrift.

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1