VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

3de ontmoetingsdag met de testbedrijven binnen het project

22 november jl. was een derde markante datum voor het project, onder de vorm van een seminariedag in Rijsel met 70 deelnemers – zowel testbedrijven als partners van het VISES-project.

Tijdens deze studiedag was de inbreng van de testbedrijven doorslaggevend voor het coconstructieve aspect van het VISES-proces.

Om tegemoet te komen aan de verwachtingen van het grootst mogelijk aantal deelnemers, met “actieonderzoek” en “coconstructie” als sleutelwoorden, werd de dag specifiek afgestemd op de behoeften van de testbedrijven en de projectpartners.

De werkzaamheden waren gestructureerd volgens afwisselend plenaire bijeenkomsten voor “top-down” uitwisseling van informatie en participatieve workshops. Wij hebben informatie over het project aangebracht (eerste ervaringen en lessen uit het project en vooruitzichten voor 2019 wat betreft de verspreiding), de leefwereld van de testbedrijven t.o.v. de begeleiding opgenomen
(als input voor het actieonderzoek), en de bedrijven op weg geholpen bij de interpretatie en de analyse van de verzamelde gegevens. Tot slot werd er nagedacht over het communiceren en het valoriseren van de door de bedrijven verkregen resultaten.

Tijdens deze 3de ontmoetingsdag kon de dialoog rond het VISES-proces worden toegespitst op het experimenteren met de methodiek en de verspreiding van de resultaten.

Het was ook een gelegenheid tot kennismaking voor actoren met zeer verscheiden achtergronden en van beide zijden van de grens. Deze uitwisselingsmomenten bevorderen de opbouw van een draagvlak van bedrijven uit de SSE die de VISES-aanpak voorstaan en zich verbonden voelen door gedeelde waarden en idealen.

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1