VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Capsule vidéo sur l’impact social

C’est avec beaucoup de plaisir que nous vous partageons notre vidéo sur la « valorisation de l’impact social ».

L’objectif derrière cette capsule vidéo est de mieux comprendre pourquoi et comment il est nécessaire de se préoccuper de la valorisation de « l’impact social des entreprises de l’économie sociale et solidaire ».

Sur un format court et dynamique, cette vidéo permet à tout un chacun une première appréhension de la notion d’impact social et de sa valorisation.

Bon visionnage !

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1