VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Nuttigelinken

De leden van ConcertES

 

Pers en nuttige informatie over de sociale economie

 

Portaal over de sociale economie

 

Overheid- en Beleidsdiensten

 

Onderzoekcentra in de sociale economie

 

Op Europees niveau

 

 

Icone newsletter

Bij hun evaluatie staan de bedrijven centraal

Sleutels voor een relevante evaluatie van de sociale impact

Om uw handtekening aan de Gemeenschappelijke verklaring van de partners VISES en de TIESS toe te voegen

Ik teken