VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Plus d’informations sur les entreprises testeuses de VISES

Pour plus d’informations sur l’emplacement des entreprises testeuses, cliquez sur la carte :

 

Voici les cartes d’identité des entreprises testeuses du pôle solidarité: 

Voici les cartes d’identité des entreprises testeuses du pôle AESS:

Voici les cartes d’identité des entreprises testeuses du pôle insertion: 

Pour plus d’informations sur les questions évaluatives des entreprises testeuses, cliquez sur le document ci-dessous: 

 

 

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1