VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

De maatschappelijke impact evalueren : Waarom ? Hoe ?

 

Afgelopen 23 november waren jullie met meer dan 200 personen, met diverse profielen en van verschillende nationaliteiten : onderzoekers, wetenschappers, spelers van de sociale en solidaire economie (SSE), federaties uit zowel België en Frankrijk als uit Marokko, Spanje … om deel te nemen aan onze 1ste Meeting van de maatschappelijke impact. Deze werd georganiseerd tijdens de 15de jaarlijkse internationale conferentie van het INTI-netwerk (International Network of Territorial Intelligence) in het Bois du Cazier in Charleroi.

Centraal die dag stond de vraag over het NUT van de evaluatie van de maatschappelijke impact.

Waarom evalueren ?

Omdat de mens het altijd al heeft gedaan en het altijd zal blijven doen …

Maar vooral om deze vraag opnieuw te doorgronden ; een gezamenlijke cultuur en visie opbouwen over de evaluatie en valorisatie van de maatschappelijke impact … en grensoverschrijdend samenwerken, waarbij we onze nationale en regionale grenzen achter ons laten, om een instrument door en voor de spelers van de SSE te creëren.

Hoe evalueren ?

Met het VISES-project en het instrument dat ontwikkeld wordt, willen we :

de toegevoegde waarde van de SSE AANTONEN en haar bijzonderheid OVERBRENGEN

Onze toegevoegde waarde licht allereerst in onze praktijken en werkprocessen. Het doel is dus wel degelijk om “de zwarte doos van de SSE te openen”, om “zowel de praktijken als de resultaten te promoten” als “scheppers van welvaart” en om er aan te herinneren dat “het hoe en het waarom (productie- en beheersprocessen, bestuur, doel)” even belangrijk zijn als de resultaten.

De valorisatie van de maatschappelijke impact moet er voor zorgen dat algemeen aanvaardt wordt dat het logisch is om in activiteiten te investeren die een maatschappelijk nut hebben en in het algemeen belang zijn en die ondersteund worden door de spelers van non-profitsector. De SSE’en zijn eerst en vooral “scheppers van welvaart” en pas daarna “kostenveroorzakers”. Met ons instrument willen we dus “waarde toevoegen” aan wat de SSE doet in plaats van enkel te meten wat de resultaten ervan zijn.

 Concreet ZIJN

Het project vertrekt vanuit het veld en dus vanuit de bedrijven. Zij gaan zelf de uitdagingen rond de valorisatie van de maatschappelijke impact aan. Het instrument ontwikkeld voor het VISES-project zal dus in bedrijven getest worden om aan hun verwachtingen te voldoen.

De ontwikkelde instrumenten TOEGANKELIJK MAKEN

Via dit Europese project willen we verschillende instrumenten testen die nuttig en efficiënt zijn voor de spelers van de SSE. We wilden geen evaluatie-instrumenten voor het controleren en meten die gericht waren op kwantitatieve aspecten. We wilden wel instrumenten ontwikkelen die de praktijken en processen van de SSE valoriseren en aan het licht brengen en die deze resultaten, praktijken en processen evalueren. 

Daarom hebben we een instrument nodig dat eenvoudig en flexibel is en dat voor iedereen verstaanbaar is, ook voor organisaties wiens corebusiness niet de evaluatie van de impact is.

Met andere woorden, een instrument dat :

 • aangepast kan worden aan de middelen, noden en beperkingen van de bedrijven van de SSE ;
 • operationeel en makkelijk hanteerbaar is ;
 • gegevens eenvoudig bruikbaar en exporteerbaar maakt ;
 • kan evolueren doorheen de tijd ;
 • intern en extern gebruikt kan worden ;
 • onder meer met die van de financiers gebruikt kan worden.

Ons overleg en ons werk OPENBAAR MAKEN

Dit VISES-project is eerst en vooral een middel voor de verschillende partners om hun ervaringen op het vlak van evaluatie en valorisatie van de maatschappelijke impact te delen.

 

Maar het doel is wel degelijk om een methode voor te stellen die door alle stakeholders van de impact erkend wordt. Het gaat hier dus niet om een geïsoleerde aanpak, die losstaat van wat er elders ontwikkeld wordt. De bedoeling is om een coconstructie te creëren die openstaat voor anderen en dit in overleg met de financiële en institutionele partners van de SSE en met andere stakeholders. De ontwikkelde valorisatie-instrumenten zullen voor iedereen nuttig moeten zijn.  

Ontdek de verschillende presentaties van de sprekers in pdf-formaat en in het Frans om er meer over te weten :

Presentatie MMI 

Presentatie INTI (International Network of Territorial Intelligence) 

De maatschappelijke impact van sociale ondernemingen valoriseren 

Het belang van de maatschappelijke impact 

Sociopolitiek en economisch belang van de evaluatie van de maatschappelijke impact 

De maatschappelijke impact evalueren : methodologische uitdagingen en moeilijkheden, delen van een concrete ervaring 

EVALUATIE MUSEO+ : Enkele denkpistes om de maatschappelijke impact van projecten te evalueren. 

Praktische synthese 

De maatschappelijke verandering van de sociale innovaties evalueren : hoe geraken we uit het resultaatgericht beheer ?

De maatschappelijke impact evalueren : utopie, mogelijkheid of bedreiging voor de sociale ondernemingen ? 

 

Ontdek ook de korte filmpjes die die dag gemaakt werden door de Provinciale Hogeschool van Henegouwen (HEPH Condorcet) ==> link naar de video.
 

 

We delen u ook nog de datum mee van onze volgende Meeting. De 2de Meeting van de maatschappelijke impact vindt plaats op 23 november 2017 met als thema : “de gezamenlijke bijdragen van veldwerk / universiteiten”. Indien u graag een uitnodiging ontvangt, verzoeken we u ons een e-mail te sturen.

Wij zijn steeds beschikbaar mocht u nog vragen hebben.

Wij zijn verheugd u binnenkort opnieuw te ontmoeten.

 

Het team van het VISES-project

Nos principes clés

 1. S’adapter au monde de l’entreprise
 2. S’appuyer sur les forces existantes
 3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
 4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

 • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
 • inspirer la création d’activités
 • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
 • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1