VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Opvolging van de experimenteerfase binnen de testbedrijven

Na een jaar dat gewijd was aan het definiëren van concepten en het opmaken van een theoretische en praktische stand van zaken over de maatschappelijke impact, ging het experiment begin 2017 van start. Momenteel werden meer dan 55 bedrijven geworven – van de 69 die bereikt moeten worden tegen eind 2018 – om het valorisatie-instrument van de maatschappelijke impact te testen dat ontworpen werd door de projectpartners. Deze “pilootbedrijven” worden begeleid en gevolgd door de Vises-partners gedurende 6 tot 18 maanden. Het doel is om het ontwikkelde instrument te testen om de maatschappelijke impact van de bedrijven te ontdekken.

Ter herinnering : de bedrijven doorlopen onderstaande 3 fases om hun maatschappelijke impact te evalueren en te valoriseren :

1. Stand van zaken maken en evaluatievraag kiezen

2. Gegevens verzamelen

3. Gegevens analyseren en de maatschappelijke impact valoriseren

 

Veel bedrijven zitten nog in fase 1 van het experiment, maar een deel onder hen is begonnen met fase 2. Deze vooruitgang versterkte bovendien het onderzoek-actie. Vanaf het 1ste semester 2017 konden de actoren van het onderzoek namelijk gebruikmaken van de ervaringen van de testbedrijven om het instrument aan te passen. De eerste ontmoeting op 1 juni 2017 zorgde er ook voor dat de pilootbedrijven elkaar konden ontmoeten als een “netwerk” en dat ze hun ervaringen konden delen.

Tijdens het 2de semester 2017 zullen nieuwe bedrijven in de procedure stappen en op hun beurt het instrument testen. De reeds geworven bedrijven zullen voornamelijk aan fase 2 beginnen ; fase 3 is voorzien voor 2018.

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1