VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Samenwerking Avise – La Fonda – Labo SSE

In 2017 associeerden Avise, La Fonda en Labo SSE zich langs Franse kant om een project te leiden over waardeschepping in de SSE.

Doordat hun studie “SSE en nieuwe vormen van waardeschepping : een toekomstgerichte aanpak voor het meten van de maatschappelijke impact” nauw verwant is met het Vises-project, spreekt het voor zich dat beide werkgroepen contacten legden en samenkwamen om hun kennis en middelen te delen. Bepaalde partners van het Vises-project nemen zo deel aan projectvergaderingen van de drie bovenstaande verenigingen, die op hun beurt ook uitgenodigd worden voor de overlegvergaderingen van het Vises-project.

 

We zijn zeer verheugd over deze samenwerking, die aantoont dat er belangstelling is voor de maatschappelijke impact en het meten/valoriseren van deze impact in de sector van de SSE !

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1