VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

PORTAAL RACINES

Wordt aan gewerkt…

Dit digitaal platform wil enerzijds de omvang en de reikwijdte van het project VISES aantonen, en anderzijds concrete voorbeelden geven van onze specifieke aanpak voor het evalueren van sociale impact. 

Het platform bestaat uit 2 delen :

- Gebieden

- Sociale impact

 

 

In het luik “GEBIEDEN” wordt de SSE gebiedswijs in kaart gebracht, in samenhang met relevante economische gegevens. De beschikbare informatie kan worden geraadpleegd door zoekopdrachten op verschillende
territoriale schalen. Al naargelang de gekozen territoriale schaal krijgt u informatie over het aantal bedrijven en instellingen en de tewerkstelling, op basis van diverse criteria zoals activiteitssector, rechtsvorm, enz.

Ook zijn vergelijkingen mogelijk tussen gebieden of deelgebieden en aanpalende gebieden.

 

Het luik “SOCIALE IMPACT” is opgesplitst in 4 delen. U kunt :

 

1) De identiteitsfiches inkijken van de bedrijven die tijdens de testfase de
VISES-aanpak mee hebben opgebouwd

2) Nagaan op welke manier de testbedrijven van VISES deel uitmaken van de SSE, via 8 gegevensvelden :

 • Sociale doelstelling, in samenhang met de VN-doelstellingen inzake duurzame ontwikkeling
 • Samenstelling van de Algemene Vergadering / lidmaatschap-deelname
 • Democratisch beheer
 • Niet-kapitalistische toewijzing van extra opbrengsten
 • Mobilisering van niet-commerciële eigen middelen
 • Mobilisering van overheidsmiddelen
 • Rechtsvorm
 • Erkenning(en) en gunning(en)

 

3) Ontdekken hoe inschakelingsbedrijven, solidaire bedrijven en meer algemeen “anders functionerende” bedrijven hun bijdrage beoordelen aan het dynamisme van hun gebied op lokaal vlak en aan het welzijn van de bewoners ervan. De spelers gaan in op de sociale oogmerken van de SSE-sectoren, met andere woorden de prioritaire maatschappelijke opdrachten die deze bedrijven zich tot taak stellen.

 

4) De resultaten bekijken van het evaluatie-experiment zoals de testbedrijven dat beleefd hebben en meer inzicht te krijgen in de voordelen van de aanpak en de methode.

 

Het platform is beschikbaar vanaf november 2019.

ONS SLEUTELPRINCIPE

 1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
 2. Steunen op de bestaande sterktes
 3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
 4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

 • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
 • de ontwikkeling van activiteiten
 • meer steun van publiek en privaatpartners
 • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1