VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

Stand van zaken van het Vises-project na 2 projectjaren

Hoe kunnen de troeven van bedrijven uit de sociale en solidaire economie duidelijk weergegeven worden ; en hun sociale en economische prestaties, territoriale verankering of hun bijdrage aan de sociale en maatschappelijke veranderingen ?

In 2016 verenigden federaties, onderzoekscentra, instellingen voor solidaire financiering en bedrijven uit de sociale en solidaire economie zich voor 4 jaar met als ambitie deze te begeleiden bij het evalueren van hun maatschappelijke impact. Het project genaamd Vises gaat door in Frankrijk en België en heeft als doel een valorisatie-instrument voor de maatschappelijke impact van sociaal ondernemerschap te ontwerpen, te testen en te verspreiden.

We zijn nu 2 jaar verder. Ziehier een overzicht van het grensoverschrijdende samenwerkingsproject :

 

De procedure die in het Vises-project gebruikt wordt, bezit een bijzondere legitimiteit ten opzichte van andere onderzoeksprojecten over de impact. De procedure is gebaseerd op een combinatie van 3 aspecten : de uitwerking van een gemeenschappelijk referentiekader (woordenschat, schema) ; het experimenteren in bedrijven, waardoor er rekening gehouden wordt met de diversiteit die de sector van de SSE kenmerkt ; en de cocreatie (noch top-down, noch bottom-up).

 

Ziehier een overzicht van enkele lessen die we trokken na 2 jaar samenwerking :

Nos principes clés

  1. S’adapter au monde de l’entreprise
  2. S’appuyer sur les forces existantes
  3. Prendre en compte la diversité des entreprises et des territoires
  4. Ecouter les attentes des partenaires

Valoriser l’impact social ...

c’est susciter l’engouement pour agir et entreprendre différemment et :

  • favoriser l’adhésion et l’implication de tous
  • inspirer la création d’activités
  • renforcer le soutien de partenaires publics et privés
  • inviter à revisiter l’existant pour optimiser l’utilité sociale
 
ConcertES

ConcertES est la concertation des organisations représentatives de l’économie sociale. ConcertES rassemble ainsi 17 fédérations d’économie sociale actives en Wallonie et à Bruxelles.

www.concertes.be

1