VISES - Valorisation de l’Impact Social de l’Entrepreneuriat Social

VIDEO ON SOCIAL IMPACT

It is with great pleasure that we share our video on "valorising social impact".

The objective behind this video capsule is to better understand why and how it is necessary to be concerned about the valorisation of "the social impact of the companies within the social and solidarity economy".

With a short and dynamic format, this video gives everyone a first approach to the notion of social impact and its valorisation.

 

Enjoy !

ONS SLEUTELPRINCIPE

  1. Zich aanpassen aan de wereld van ondernemingen
  2. Steunen op de bestaande sterktes
  3. Rekening houdend met de lokale en ondernemingsdiversiteit
  4. Luisteren naar de verwachtingen van de partners

HET VALORISEREN VAN DE MAATSCHAPPELIJKE IMPACT

zet anderen aan tot actie en tot het anders ondernemen.
Dit leidt op zijn beurt tot:

  • draagvlak en betrokkenheid van alle betrokkenen bevorderen
  • de ontwikkeling van activiteiten
  • meer steun van publiek en privaatpartners
  • het bestaande constant in vraag te stellen om de maatschappelijke nut te optimaliseren
 
ConcertES

ConcertES is het overlegorgaan voor de organisaties uit de sociale economie. ConcertES verenigt zo 17 federaties uit de sociale economie die actief zijn in Wallonië en Brussel.

www.concertes.be

1